Arnold Busck

"Det er helt uvurderligt, når Tamigo fortæller dig, hvad din vagtplan koster - både i dag og frem i tid."

 Joan Diederichsen Josefsen, regionschef for Jylland og Fyn i bogkæden Arnold Busck, er en rutineret Tamigo- bruger. Faktisk har hun dagligt arbejdet med Tamigo i fire år. Derfor var hun heller ikke i tvivl om, at hun skulle anbefale Tamigo over for den øvrige ledelse i Arnold Busck.

”Vi brugte tidligere et system, hvor vi kun kunne ændre i vagtplanen på enkelte, stationære computere i butikkerne, og det gjorde det svært at bruge systemet efter arbejdstid. Men Tamigo er online, hvilket giver stor fleksibilitet, fordi man kan arbejde alle steder fra,” siger Regionschef i Arnold Busck, Joan Diederichsen Josefsen.

Ifølge regionschefen er arbejdspresset på de butikschefer i Arnold Busck, der allerede bruger Tamigo, faldet. Den hurtige og nemme håndtering af medarbejdernes bytteønsker til vagtplanen og det formindskede tidsforbrug til vagtplanlægningen er en væsentlig årsag.

 


Tidligere kunne medarbejderne ikke selv bytte vagter internt uden, at butikscheferne skulle involveres, men det kan de med Tamigo, og det har lettet butikschefernes arbejde ekstremt meget,

siger Joan Diederichsen Josefsen.

Uvurderlig fokus på lønomkostninger

Samtidig indtager Tamigo en nøglerolle i Arnold Buscks bestræbelser på at være en konkurrencedygtig bogkæde med både fysiske butikker, en webshop og passionerede medarbejdere, der effektivt kan tage kampen op mod netbaserede boghandlere.

”Før skulle butikscheferne pendle mellem et Excel-ark med budgettet og vores gamle system med omsætningen, for at se om vi nåede månedens budget. I Tamigo er det hele – fra start af - samlet ét sted.”