Moduler

Tamigo dækker alle områder

Vagtplan

Tamigo er en 100% online, cloud-baseret løsning, der giver dig den bedste kontrol over hele bemandingsprocessen, medarbejdere og roller. Den logisk opbyggede og let tilgængelige online vagtplan hjælper dig med at bevare overblikket til hverdag. I den daglige drift tager du beslutninger om vagtbytte, bud på ledige vagter samt fravær - ændringerne lægges automatisk ind i Tamigo, vagtplanen opdateres og de relevante medarbejdere orienteres. Du kan automatisk få overført din vagtplan til din private kalender i bl.a. Google, Outlook og iPhone. På den måde vil eventuelle ændringer i vagtplanen altid fremgå af din egen kalender. Det er desuden muligt at integrere planlagte- og faktiske lønomkostninger i den enkelte afdeling/butik i din vagtplan. Tamigo giver dig dermed et præcist billede af lønomkostningsniveauet ved den vagtplan, du lige har lagt. Dét giver et stærkt udgangspunkt for at foretage proaktive valg og dispositioner.

Læs mere

HR

Udover vagtplanen er Tamigo også et HR-system, der hver dag involverer de ansatte i vagtplanlægningen. Ledelsen sparer tid på HR administration, fordi Tamigo giver online adgang til en række vigtige HR-funktioner; lige fra kompetencer til automatisk generering af kontrakter.

Læs mere

Fraværshåndtering

Registrering og dokumentation af medarbejdernes fravær er for de fleste virksomheder en tidskrævende opgave - specielt i perioder med ferie og helligdage. Derfor giver Tamigo vores kunder mulighed for at gøre fraværshåndteringen væsentligt lettere og langt mere overskuelig for alle parter. Medarbejderne kan via web eller Tamigo App selv sende fraværsønsker, som planlægger eller administrator godkender eller afviser. Fraværssaldi og vagtplan opdateres automatisk med det samme.

Læs mere

Kommunikation

Tamigo gør det let for ledelsen at få direkte adgang til alle relevante oplysninger på tværs af organisationen samt mulighed for direkte kommunikation med alle medarbejdere i alle afdelinger. Derudover har alle medarbejdere – uanset virksomhedens størrelse – altid adgang til praktiske og strategiske informationer, der understøtter de overordnede forretningsmål. Kommunikationen foregår automatisk via sms og/eller mail. Det betyder, at der altid er dokumentation for, at medarbejderne er opdaterede i forhold til ændringer i vagtplanen.

Læs mere

Timeseddel og løn

Registrér dine medarbejderes faktiske arbejdstid og lad Tamigo regne løntimerne ud for dig. Alle medarbejdere kan selv følge med i egne timer i deres online vagtplan, hvilket øger chancen for at fange eventuelle fejl, inden timerne når frem til lønafdelingen. Dermed betyder Tamigo nem løn til alle medarbejdere.

Læs mere

Tamigo Touch stempelur

Flere og flere Tamigo-kunder benytter sig af Tamigos intelligente stempelur - Tamigo Touch. Her får medarbejderne mulighed for selv at stemple ud og ind - enten på en computer/Ipad på arbejdspladsen eller deres egne smartphones.

Læs mere

Økonomi og forecasts

Tamigo er en helt afgørende medspiller i det daglige arbejde med at optimere driften i din virksomhed uanset størrelse. Med Tamigo kan hovedkontoret styre- og skabe overblik over omsætning, produktivitet og lønomkostninger – på både kæde- og butiksniveau. Derudover giver Tamigo mulighed for at sammenligne afdelingernes økonomi og vagtplanlægning i dag og frem i tid, hvilket kvalificerer dialogen mellem hovedkontor og planlæggere. Tamigos API gør det desuden muligt via web services at hente data direkte fra Tamigo eller levere data direkte ind i Tamigo. Det kan ske, når som helst du ønsker det og fra et hvilket som helst andet system. Brugen af et API sikrer dermed optimal fleksibilitet i forhold til integration af data med andre systemer.

Læs mere

Smartphone Apps

Det er ikke en tilfældighed, at Tamigo App til alle smartphones er en af markedets mest downloadede. Her får du den samme adgang til alle kernefunktionerne i Tamigo som via en computer – vel at mærke uden at gå på kompromis med brugervenligheden, hastigheden og overblikket. Du kan desuden vælge at se din vagtplan i Tamigo App på en lang række forskellige sprog.

Læs mere