Økonomi og forecasts

Tamigo er en helt afgørende medspiller i det daglige arbejde med at optimere driften i din virksomhed uanset størrelse.
Med Tamigo kan hovedkontoret styre- og skabe overblik over omsætning, produktivitet og lønomkostninger – på både kæde- og butiksniveau. Derudover giver Tamigo mulighed for at sammenligne afdelingernes økonomi og vagtplanlægning i dag og frem i tid, hvilket kvalificerer dialogen mellem hovedkontor og planlæggere.

Tamigos API gør det desuden muligt via web services at hente data direkte fra Tamigo eller levere data direkte ind i Tamigo. Det kan ske, når som helst du ønsker det og fra et hvilket som helst andet system. Brugen af et API sikrer dermed optimal fleksibilitet i forhold til integration af data med andre systemer.

Funktioner

Indlæs omsætningen automatisk

Tamigo kan læse dagens omsætning fra dit POS-system direkte ind i Tamigo, så du automatisk har de opdaterede tal og lønprocenter i Tamigo.

Lønsimulering og forecast

Grib ind i tide! På baggrund af vagtplanen kan du se forholdet mellem dine budgetterede lønomkostninger og omsætningen ud i fremtiden.

Budgetopfølgning

Tamigo gør det let for dig at holde øje med, om du overholder dit budget. Budgetopfølgningen kan ske på baggrund af faktiske timer eller lønkroner.

Forventningsafstemning på tværs af organisationen

Det er let at se, hvad eks. hovedkontoret forventer af den enkelte butik. I begyndelsen af hvert år kan enten hovedkontoret eller butikschefen lægge budget for omsætning og lønomkostninger i Tamigo. Dette betyder, at både ledelse og butikschefer altid kan sammenholde dagens planlagte- og faktiske tal med de budgetterede.


Træf proaktive beslutninger

Produktivitetsrapporten i Tamigo er et styringsredskab for ledere, der ønsker at optimere forholdet mellem bemanding og omsætning. Med denne rapport kan du hurtigt reagere på evt. faldende omsætning eller for høj bemanding, så du kan træffe vigtige og proaktive beslutninger, der giver dine medarbejdere de bedst mulige betingelser for at yde maksimalt på arbejdet – til gavn for produktiviteten i din virksomhed.


Se din fremtidige lønprocent

Med Tamigos budget og vagtplan er den daglige virksomhedsledelse ikke bare i stand til se, hvad lønprocenten lå på ved sidste registrerede omsætning. Med lønprocentsrapporten kan du desuden se, hvordan din lønprocent udvikler sig i fremtiden, fordi lønomkostningerne for den planlagte vagtplan og budgettet bliver holdt op mod hinanden.