Fraværshåndtering

Registrering og dokumentation af medarbejdernes fravær er for de fleste virksomheder en tidskrævende opgave - specielt i perioder med ferie og helligdage. Derfor giver Tamigo vores kunder mulighed for at gøre fraværshåndteringen væsentligt lettere og langt mere overskuelig for alle parter.
Medarbejderne kan via web eller Tamigo App selv sende fraværsønsker, som planlægger eller administrator godkender eller afviser. Fraværssaldi og vagtplan opdateres automatisk med det samme.

Funktioner

Send fraværsønsker

Medarbejderne kan selv ønske ferie og feriefri, hvilket gør din vagtplanlægning lettere, fordi du altid har en opdateret oversigt over fraværsønsker, som du let kan acceptere eller afvise.

Automatisk integration

Fravær bliver automatisk lagt ind i vagtplanen, når du har accepteret fraværsønsker, eller selv har registreret fravær på dine medarbejdere.

Overskuelig fraværskalender

Hvornår er medarbejderne fraværende? I fraværskalenderen får du et grafisk overblik over alle dine medarbejderes ferie og fravær og kan let redigere og slette fravær.

Fraværsstatistik

Virksomheden har adgang til et samlet opdateret overblik over sygemeldingerne, og kan derfor identificere mønstre for fraværet, og sætte fokus på relevant forebyggelse.


Fraværsoversigt på alle niveauer

Med ét klik kan både medarbejdere, chefer og økonomiafdeling få et samlet overblik over alle typer fravær såsom: Sygefravær, ferie, feriefri, barns sygedag, orlov, kurser, private aftaler, hjemmearbejdsdage, rejser, overarbejde, afspadsering, m.m. Det er nemt, hurtigt og sparer virksomheden for en masse administrative omkostninger.

Let håndtering af feriesaldo

Medarbejdere kan altid få adgang til deres egen feriesaldi. Ledelsen har desuden adgang til alle medarbejdernes feriesaldi på tværs af alle afdelinger. Fraværsmodulet giver automatiske advarsler, hvis medarbejdere ønsker ferie, der overstiger deres tilbageværende saldo.