HR

Udover vagtplanen er Tamigo også et HR-system, der hver dag involverer de ansatte i vagtplanlægningen. Ledelsen sparer tid på HR administration, fordi Tamigo giver online adgang til en række vigtige HR-funktioner; lige fra kompetencer til automatisk generering af kontrakter.

Funktioner

Fælles dokumenter

Inddrag de ansatte og implementér vidensdeling og HR administration i praksis ved at gøre dokumenter som f.eks. MUS-samtaler, kompetencer, kontrakter og personalehåndbøger tilgængelige i Tamigo. Du kan nemt oprette og gemme ligeså mange relevante dokumenter pr. medarbejder i Tamigo, som er påkrævet.

Få overblik over kompetencer

Er de rigtige ansatte på arbejde? I Tamigo kan du let tildele medarbejderne kompetencer og derved sikre, at personer med de nødvendige kompetencer er på arbejde, når det er nødvendigt. Kompetence-overblikket er en integreret del af Tamigos HR administration og online vagtplan.

Autogenerér kontrakter

I Tamigo er det muligt at skabe en kontrakt for den enkelte ansatte på baggrund af de indtastede stam-informationer. Kontrakten kan efterfølgende gemmes i Tamigo, så den altid er tilgængelig online for HR administration, medarbejdere og ledelse.

Altid opdaterede og tilgængelige medarbejderoplysninger

Du kan let holde medarbejdernes oplysninger om kompetencer, lønforhold, bonus-udbetalinger og fraværsdage opdaterede. Derudover kan du gøre oplysninger og referater fra tidligere medarbejdersamtaler tilgængelige for den enkelte medarbejder og dermed kvalificere fremtidige MUS-samtaler.


Infrastruktur til effektiv vidensdeling

Tamigo leverer infrastrukturen til effektiv vidensdeling internt i virksomheden - flere af vores kunder bruger ligefrem Tamigo som en intranet-løsning, hvor alt er samlet ét sted. Med Tamigo kan ledelsen være sikker på, at medarbejderne altid kommer forbi den digitale opslagstavle med virksomhedsinformation, og at de altid har adgang til relevante dokumenter i deres personlige Tamigo-løsning.


Ny teknologi og medindflydelse fastholder medarbejdere

Tamigo App til alle smartphones giver medarbejderne en klart større medindflydelse på eget arbejde. I Tamigo tror vi på, at det er en fordel – både når det handler om at modvirke stress, men også når det kommer til fastholdelse af dygtige medarbejdere, hvilket i sidste ende påvirker virksomhedernes konkurrencedygtighed.