CFO

Med Tamigo behøver du som CFO kun lede efter nøgletal ét sted. Med få klik får du adgang til detaljerede oplysninger om den daglige drift i hele organisationen. Tamigo samler hele den økonomiske værdikæde i et samlet, brugervenligt system.


Se strategien i praksis

Tamigo giver dig et solidt udgangspunkt for at komme med veldokumenterede strategioplæg til den øvrige ledelse på baggrund af Tamigos økonomiske rapporter. Forecasts er en integreret del af Tamigos økonomi-modul

Styr på driften

Få et præcist billede af butikkernes performance og daglige drift - enkelt vis og samlet - via den direkte adgang til rapporter over eks. produktivitet, budgetter, lønprocenter, forventede omsætning, bemanding vs. kundetal.

Kommunikation på alle niveauer

Direkte kommunikation med alle medarbejdere i alle afdelinger via Tamigos info-side, mail eller sms er en integreret funktion i Tamigos kommunikations-modul. Derudover hjælper Tamigo med at kvalificerer dialogen med den enkelte butiksansvarlige.

Kom nemt i gang