HR

HR-funktionerne i Tamigo er ikke kun et ledelsesredskab, men centrale funktioner som dagligt bliver brugt på alle niveauer i organisationen. HR-løsninger er normalt fortrinsvis instrumenter, som virksomhedsledelserne bruger. Hos Tamigo går systemets HR-funktioner hver dag i dialog med medarbejderne, hvilket skaber en høj grad af medarbejderinvolvering.


Autogenerér kontrakter

I Tamigo er det muligt at skabe kontrakter for den enkelte medarbejder på baggrund af de indtastede stam-informationer. Kontrakten kan efterfølgende gemmes i Tamigo, så den altid er tilgængelig online for medarbejdere og ledelse.

Opret og gem dokumenter pr. medarbejder

HR-afdelingen kan nemt oprette og gemme ligeså mange relevante dokumenter pr. medarbejder i Tamigo, som er påkrævet. Ledelsen bestemmer selv, hvilke dokumenter medarbejderne skal have adgang til.

Få overblik over kompetencer

Er de rigtige personer på arbejde? I Tamigo kan du let tildele medarbejderne kompetencer og sikre, at personer med de nødvendige kompetencer er på arbejde, når det er nødvendigt. Kompetence-overblikket er en integreret del af vagtplanen.

Kom nemt i gang